Postup získania ETA víza na Srí Lanku

Postup získania ETA víza na Srí Lanku

  1. Vyplňte údaje požadované vo formulári (meno a priezvisko, dátum a krajina narodenia, pohlavie, číslo pasu, dátum vydania a platnosti pasu, predpokladaný deň príletu, účel návštevy Srí Lanky, adresa v SR a miesto pobytu na Srí Lanke, emailová adresa a telefón atď.)
  2. Prekontrolujte si vyplnené údaje a potvrďte ich správnosť
  3. Dôjde k presmerovaniu na stránku s platobnou bránou
  4. Platbu vykonajte prostredníctvom platobnej karty
  5. Na zadanú emailovú adresu obdržíte potvrdenie o prijatí žiadosti o vízum
  6. Behom niekoľkých dní dostanete na emailovú adresu vízum na Srí Lanku
  7. Elektronické vízum vytlačte a po prílete predložte spoločne s pasom na imigračnom oddelení na letisku na Srí Lanke

Ak by Vám prišlo len potvrdenie o prijatí žiadosti o vízum, ale vlastné vízum už nie, hoci suma za vízum sa Vám z účtu strhla, vytlačte si potvrdenie o prijatí žiadosti a predložte ho po prílete namiesto víza spolu s výpisom z účtu.

ETA víza Srí Lanka