Srí Lanka - základné údaje

Srí Lanka - základné údaje

Rozloha: 65.610 km2  (cca o 13.000 km2 menšia sko ČR)
Územné členenie: 9 provincií

Počet obyvateľov: 21,5 miliónov (odhad jún 2012)
Priemerná dĺžka života: 75,73 rokov

Oficiálna miera nezamestnanosti: okolo 6%, ale vzhľadom k 23% obyvateľstvu pod hranicou chudoby je skutočnosť očividne iná
Rast HDP v r. 2011 a 2012: 8%

Hlavnými zdrojmi príjmov Srí Lanky sú turistický priemysel, poľnohospodárstvo a rybolov.

Políčka na Srí Lance