Odporúčané očkovania na Srí Lanku

Odporúčané očkovania na Srí Lanku

Žltačka typu A: Hepatitída typu A je vírusové ochorenie, ktorého zdrojom sú nakazení jedinci v inkubačnej dobe. Choroba sa číri predovšetkým kvôli znečisteným rukám alebo konzumácii tepelne neupravených potravín. Očkovanie prebieha v dvoch dávkach s odstupom šesť mesiacov a ochrana býva doživotná. Podľa našich skúseností pri ceste na Srí anku očkovanie proti žltačke typu A nie je potrebné. Stačí dodržovať zásady základnej hygieny. 

Žltačka typu B: Hepatitída typu B patrí k chorobám, proti ktorým by mal byť každý občas očkovaný.

Brušný týfus: Ďalšie očkovanie, ktoré je pre cesty na Srí Lanku odporúčané, nie je však povinné, je brušný týfus. Ide o vírusové ochorenie, ktoré sa vyskytuje predovšetkým v rozvojových zemiach Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Najčastejším zdrojom býva kontamínovaná voda. Očkovanie sa uskutočňuje v jednej dávke a je účinne po dobu 3 rokov. Ak necestujete do oblasti so zvýšeným výskytom brušního týfu, preočkovanie nie je nutné.

Tetanus: Toto očkovanie ste povinní podstúpiť v prípade, že od vakcíny uplynulo 15 rokov.

Nákladní auto na Srí Lance