Hradby v Galle a tsunami

Hradby v Galle a tsunami

Galle bolo jedným z miest najviac postihnutých tsunami a česká vláda mu venovala mobilné pôrodnice. Až budete stáť na hradbách, pochopíte, akú obrovskú silu mala prílivová vlna. Hradby staré mesto síce čiastočne ochránili, preliatiu vlny cez ich vrch však zabrániť nedokázali. Dnes je väčšina domov opravená a následky tsunami tu už nie sú zrejmé.

Galle