Chrám Buddhovho zubu - relikviár

Chrám Buddhovho zubu - relikviár

Buddhov zub je ukrytý v zlatej schránke v tvare dágoby, ktorá je ukrytá v ďalších šiestich postupne sa zväčšujúcich schránkach. Schránka je umiestnená na oltári v prísne stráženej miestnosti. Strážcovia dbajú na to, aby nikto nebol k oltáru bližšie ako 3 metre a nevidel vnútro relikviáre na dlhšie ako 15 sekúnd. Pred oltárom často sedia modliaci sa veriaci. Za relikviárom je budova s mnohými sochami sediaceho Budhu a múzeom s darmi venovanými chrámu.

Chrám Buddhovho zuba Kandy