Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

S cestovným poistením Českej poisťovne môžete hodiť starosti za hlavu.

 

Komplexný balíček pokrýva tieto poistné udalosti:

  • storno poplatky pri storne letenky a programu zo zdravotných dôvodov vo výške 80%
  • liečebné náklady v zahraničí
  • úrazové poistenie - smrť úrazom
  • úrazové poistenie - trvalé následky úrazu
  • úrazové poistenie - doba nevyhnutná na liečbu
  • poistenie zodpovednosti za škody na zdraví
  • poistenie zodpovednosti za škody na majetku
  • poistenie zodpovednosti za finančné škody
  • poistenie batožiny

Pri drahších zájazdoch Vám ponúkneme poistenie s vyšším krytím, najmä poistenie storno poplatkov.