Vízum na Maledivy - príletová karta

Vízum na Maledivy - príletová karta

Vízum na Maledivy získate po prílete na Maledivy po predložení vyplnenej príletovej karty. Karty obdržíte buď v lietadle alebo pri imigračnej prepážky na letisku Malé. Do karty je potrebné uviesť meno, priezvisko, štátnu príslušnosť, číslo letu, názov leteckej spoločnosti a odkiaľ letíte, číslo pasu, platnosť pasu a názov hotela, v ktorom máte zabezpečené ubytovanie. Platnosť pasu musí byť ešte minimálne 6 mesiacov od dátumu návratu do SR. Predĺženie víz nad 30 dní pobytu je možné za poplatok.

Víza na Maledivy